Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup urządzenia do pomiaru stężenia ścieków na Oczyszczalni Ścieków

2016-12-29 11:00:34
Odbiór i przetwarzanie piasku z piaskowniaka o kodzie 19 08 02 i skratek o kodzie 19 08 01 powstających na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

2016-12-27 16:00:43
Zakup automatów do poboru prób ścieków

2016-12-22 09:04:18
Ochrona mienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz monitoring 14 obiektów wraz z konserwacją urządzeń do monitoringu

2016-12-14 13:17:12
Dostawa i wdrożenie systemu GIS z rozszerzeniami aplikacyjnymi wraz z opcjami dodatkowych usług oraz dostawą dwóch urządzeń mobilnych

2016-12-14 13:16:07
Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim

2016-12-01 12:02:58
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki do obsługi sieci wodociągowej wraz z odkupem od zamawiającego istniejącej koparko-ładowarki.

2016-11-25 13:47:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej na dz. nr ew. 51 obręb 18, dz. nr ew. 43/1, 53/2 obręb 16 w Grodzisku Mazowieckim.

2016-11-24 11:01:41
Projektowanie sieci wodociągowej w celu przełączenia mieszkańców miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki zaopatrujących się w wodę w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym

2016-11-14 14:44:21
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej

2016-10-18 09:57:54