Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia_RIO_wykonanie_budżetu_za_2016_rok

2017-04-28 14:17:42
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu 2015

2016-05-06 13:45:23
opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 18 stycznia 2016 r.

2016-01-25 17:22:38
UCHWAŁA Nr Wa.356.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2016-2024

2015-12-16 15:59:53
UCHWAŁA Nr Wa.357.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

2015-12-16 15:58:55