ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

 

  

Grodzisk Maz., dn. 20.03.2015r

ZP.271.18.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy KOPIER –TECHNIK S.C. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski, ul. Malinowa 5;05-825 Grodzisk Mazowiecki za cenę 226 391,89 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

Poniżej przedstawiam ważne złożone oferty w niniejszym postępowaniu:

1. KOPIER –TECHNIK S.C. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski, ul. Malinowa 5;05-825 Grodzisk Mazowiecki za cenę 226 391,89 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

2. NetSecure Sp. z o.o., ul. Potocka 14 lok.6; 01-652 Warszawa za cenę 233 498,38 zł brutto.

W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm ) cena oferty wynosi: 233 503,18 zł brutto. Oferta otrzymała 96,95 pkt.

3. Riset Polska Jarosław Szabłowski, ul. Maszewska 28; 01-925 Warszawa za cenę 236 155,23 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm ) cena oferty wynosi: 236 156,43 zł brutto. Oferta otrzymała 95,86 pkt.

4. LaserService Michał Bramorski, ul. Krakowiaków 68/70; 02-255 Warszawa za cenę 236 626,64 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm ) cena oferty wynosi: 236 631,45 brutto. Oferta otrzymała 95,67 pkt.

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

 


Grodzisk Mazowiecki, dnia 20.03.2015r Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 

 

Załączniki

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP.271.18.docx

Data: Brak danych Rozmiar: 14.33k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 585
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Mirgos
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Krawczyk
Czas wytworzenia: 2015-03-20 09:18:06
Czas publikacji: 2015-03-20 09:18:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak