ZARZĄDZENIE NR 417/2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2015 rok. 

 

  

ZARZĄDZENIE NR 417/2014

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje: 

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, 

2) Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

 

Załączniki

Zarzadzenie_nr_417.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1090
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-11-19 09:29:18
Czas publikacji: 2014-11-19 09:29:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak