Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO RADCY PRAWNEGO:

Nazwisko i imię pracownika

Stanowiska

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Katarzyna Klonowska

Radca Prawny

katarzyna.klonowska@grodzisk.pl

 /22/ 755 55 34 wew. 151

Wojciech Hernik  

Radca Prawny

wojciech.hernik@grodzisk.pl

 

/22/ 463 86 75 wew. 675

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

1) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, trybunałami i innymi organami orzekającymi,
2) doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego,
3) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
4) opiniowanie umów i porozumień w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim,
5) kontrolowanie zgodności z prawem projektów uchwał i innych dokumentów, uchwalanych przez Radę Miejską,
6) kontrolowanie zgodności z prawem zarządzeń i innych dokumentów uchwalanych przez Burmistrza
7) przygotowywanie dokumentacji w sprawach i występowanie przed sądami i organami administracji w imieniu Gminy,
8) prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach, wynikających ze stosunku pracy.

 

 


Liczba odwiedzin : 1587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Grabowska
Czas wytworzenia: 2003-07-03 11:13:25
Czas publikacji: 2019-01-15 13:52:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak