Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych  

 

Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych  

Informacja o kontroli


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w dniach 10-11 maja 2010r. przeprowadzona zostanie w Państwa Instytucji kontrola projektu pt: „UTWORZENIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLUCZEM DO BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI". (Nr kancelaryjny 2486/08) na podstawie art. 26 ust. l pkt 14 w zw. z art. 27 ust. l pkt 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, póz. 1658).
Tryb kontroli: planowa.
Zakres kontroli obejmować będzie: zakończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ex post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „UTWORZENIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLUCZEM DO BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI".
Przewidywany termin zakończenia kontroli: 11 maja 2010r. Kontrolę przeprowadzi Zespół kontrolujący w składzie:
-      Pan Karol Milewski - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
-      Pani Joanna Spotan - Członek Zespołu Kontrolującego.

Pełna dokumentacja kontroli w załącznikach

 

Załączniki

Informacja_o_kontroli.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 103.71k Format: .PDF Pobierz

Informacja_pokontrolna.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 1.97M Format: .PDF Pobierz

Liczba odwiedzin : 314
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-05-27 11:00:04
Czas publikacji: 2011-05-27 11:00:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak