Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 

 

 

Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Chrzanowska Urszula

Naczelnik

urszula.chrzanowska@grodzisk.pl

 

/22/ 463 46 44 

/22/ 755 55 34 wew. 144

660 763 704

Okrasa Magdalena

Główny Specjalista

magdalena.okrasa@grodzisk.pl

 

/22/ 463 46 49 

/22/ 755 55 34 wew. 161

668 011 489

Kopeć Grażyna

Inspektor

grazyna.kopec@grodzisk.pl

 

/22/ 463 86 70

/22/ 755 55 34 w. 183

Nowak Katarzyna

Inspektor

katarzyna.nowak@grodzisk.pl

 

/22/ 755 55 34 w. 188

664-938-890

Gawarecki Szymon

Z-ca Naczelnika

szymon.gawarecki@grodzisk.pl

 

/22/ 463 46 45

/22/ 755 55 34 wew. 135

Szymańska-Kwiatkowska Joanna

Inspektor

joanna.kwiatkowska@grodzisk.pl

 

/22/ 755 55 34 w. 160

Bretes Łukasz

Inspektor

lukasz.bretes@grodzisk.pl

 

/22/ 463 86 76

/22/ 755 55 34 wew. 676

Martyna Król-Grzonkowska

Inspektor

magdalena.okrasa@grodzisk.pl

 

/22/ 463 46 49 

/22/ 755 55 34 wew. 161

668 011 489

Przemysław Bobiński

Główny Specjalista

przemyslaw.bobinski@grodzisk.pl /22/ 755 55 34 wew. 163

Marta Milewska

Starszy Inspektor

marta.milewska@grodzisk.pl  

Zakres obowiązków:

Przygotowanie inwestycji realizowanych z udziałem pozyskanych funduszy zewnętrznych;

 

2) Prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowych;

 

3) Inicjowanie i przygotowywanie prac, dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (unijnych, z budżetu Państwa, samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, fundacji i innych pozabudżetowych);

 

4) Współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi – w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizację zadań publicznych;

 

5) Monitorowanie zmian w regulacjach, związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;

 

6) Monitorowanie bieżących informacji, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

 

7) Przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o finansowanie przygotowywanych projektów;

 

8) Monitorowanie i nadzorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych;

 

9) Prowadzenie projektów i sprawozdawczości oraz rozliczanie otrzymanych zewnętrznych środków pomocowych;

 

10) Prowadzenie ewidencji umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania;

 

11) Analizowanie i opiniowanie projektów krajowych i regionalnych dokumentów, związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym oraz projektów aktów prawnych z tego zakresu;

 

12) Prowadzenie doradztwa dla komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie korzystania z funduszy europejskich;

 

13) Utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów,


14) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji;

 

15) nadzorowanie zadań realizowanych przez ZGK związanych z administrowaniem, sprzątaniem i utrzymaniem porządku na terenach rekreacyjno-sportowych, parków etc. oraz wykonaniem robót budowlanych, remontów i napraw obiektów gminy.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 5560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Chrzanowska
Czas wytworzenia: 2015-02-17 12:12:40
Czas publikacji: 2019-01-15 13:41:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak