Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół pokontrolny z kontroli finansowania i realizacji wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2018-05-22 12:15:56
Protokół pokontrolny z prawidłowości wydatkowania środków na realizację inwestycji budowa Stawów Walczewskiego

2018-05-22 12:14:00
Protokół pokontrolny z prawidłowości wykorzystania wydatków na bezpieczeństwo miasta i gminy Grodzisk Maz. za 2016 r.

2017-09-01 10:42:56
Protokół pokontrolny z prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w 2014 i 2015 roku

2016-10-17 12:22:20
Protokół pokontrolny z prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki za rok 2015.

2016-08-19 11:48:02
Protokoł pokontrolny z prawidłowości wydatkowania dotacij udzielonej z budżetu gminy klubom sportowym działającym na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki za rok 2014r.

2015-11-13 08:44:38
PROTOKOŁ POKONTROLNY zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w zakresie dokumentacji postępowania przetargowego „Przebudowa oraz rozbudowa budowa Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z robotami rozbiórkowymi Grodzisk Mazowiecki ul. Kiliańskiego 8 B dz.ew. nr 41/1 obr. 28."

2015-10-16 14:39:15
Protokół Kontroli - Kontrola zasad zawierania umów dzierżawy gruntów będących w zasobach gminnych za 2014 rok.

2015-10-16 14:37:50