SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSI I OBSŁUGI SOŁECTW 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSI I OBSŁUGI SOŁECTW

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Krajewski Marek

Główny Specjalista

marek.krajewski@grodzisk.pl

/22/ 463 46 12 wew. 122

604 497 204


Zakres obowiązków:

 

1) z zakresu rolnictwa:
a) przeprowadzanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
b) współpraca z sołectwami i udzielanie im pomocy w wykonywaniu zadań,
c) przeprowadzanie wyborów do Izb Rolniczych i współpraca z Izbami Rolniczymi,
d) współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
e) prowadzenie spraw związanych ze spisami rolnymi,
f) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do obrotu gruntami rolnymi,
g) prowadzenie rejestru postulatów wiejskich.

2) z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
a) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników,
b) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych

3) z ustawy o funduszu sołeckim:
a) przekazywanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku,
b) przekazywanie Wojewodzie informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku oraz występowanie o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego,
c) przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia wniosków zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,
d) monitorowanie harmonogramu czynności, związanych z tworzeniem i realizacją funduszu sołeckiego,
e) zaproponowanie stosownych zapisów w statutach sołectw w terenu Gminy.

 

 


Liczba odwiedzin : 2256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Krajewski
Czas wytworzenia: 2015-02-09 17:47:29
Czas publikacji: 2017-08-08 11:23:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak