Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie  

 

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie  

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Spójności, projekt 2004/PL/16/C/PE/007 „Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim".
Projekt Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim obejmuje m.in. budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowację magistrali wodociągowej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej.

Dokumentacja pokontrolna w załączniku

 

Załączniki

2010.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 21.03M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-05-26 12:19:33
Czas publikacji: 2011-05-26 12:19:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak