Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10A.2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-10-02 08:23:05
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-10-02 08:21:57
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10.2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-10-02 08:20:10
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-10-02 08:18:47
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.3A.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-09-18 08:24:08
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.3.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-09-18 08:22:58
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.5A.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-09-18 08:21:26
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.5.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej, Błękitnej, Osowieckiej i Akwarelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

2015-09-18 08:18:13
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.4A.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A8

2015-09-18 08:13:46
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.4.2015 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A8

2015-09-18 08:12:06