Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
2009-12-17 08:17:14
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki
2009-12-17 08:14:41
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
2009-12-16 15:03:53
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki
2009-11-25 12:28:09
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki
2009-08-27 13:24:03
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki –jednostka D

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki –jednostka D
2009-07-15 15:18:49
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług publicznych i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Kościuszki, Spółdzielczej i Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług publicznych i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Kościuszki, Spółdzielczej i Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim
2009-04-07 11:04:27
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grodzisk Mazowiecki, w części dotyczącej sołectwa Tłuste.

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grodzisk Mazowiecki, w części dotyczącej sołectwa Tłuste.
2009-03-10 09:53:18
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Radonie w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Radonie w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2009-03-10 09:46:08
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościska w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2009-03-10 09:42:46