Wydział Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

 

 

Wydział Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny

 i komórkowy

Jan Pazio

Naczelnik

jan.pazio@grodzisk.pl

 /22/ 463 86 79 wew. 181
608 614 676

Mariusz Malinowski

Główny Specjalista ds. rozwoju multimodalnej niskoemisyjnej mobilności miejskiej, oraz potencjału innowacyjnej gminy

 

 

Grażyna Jasińska

Inspektor

grażyna.jasinska@grodzisk.pl

 /22/ 755 55 34 wew. 191
668 010 259

Jakub Skoblewski

Inspektor

jakub.skoblewski@grodzisk.pl

 

 

 

Zakres obowiązków:

1) Pozyskiwanie oraz obsługa inwestorów zewnętrznych, w tym:
a) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie uwarunkowań prawnych i gospodarczych w procesach inwestycyjnych, w tym doradztwo inwestycyjne, wsparcie i doradztwo w procesie pozyskiwania optymalnej lokalizacji inwestycyjnej,
b) współpraca z inwestorem już pozyskanym, polegająca na kompleksowej pomocy doradczej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozbudowy projektów inwestycyjnych,
c) przygotowywanie umów Gminy z inwestorami budującymi drogi publiczne związane z ich inwestycjami,
d) pomoc i wspieranie lokalnych przedsiębiorców w załatwianiu spraw urzędowych.

2) Promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej,

3) Promocja potencjału inwestycyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki:
a) organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak targi, giełdy nieruchomości, seminaria, konferencje itp.
b) aktywne poszukiwanie inwestorów,
c) inicjowanie i wspieranie działań proinwestycyjnych
d) uczestnictwo w inicjatywach i programach, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu promocję walorów inwestycyjnych Gminy Grodzisk
Mazowiecki oraz działań proinwestycyjnych 
e) współpraca z zainteresowanymi podmiotami i organizacjami w zakresie działań proinwestycyjnych

4) Poprawa oferty inwestycyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki;
a) obsługa i administrowanie bazy danych ofert inwestycyjnych
b) analiza potencjału inwestycyjnego, w tym bieżące dokonywanie analiz w zakresie pozycji konkurencyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy,
c) doradztwo i organizowanie szkoleń w zakresie systemów wspierania oraz dostępnych
instrumentów finansowych skierowanych do inwestorów, zwolnień podatkowych, ulg, dofinansowania z powiatowych urzędów pracy itp., możliwości partycypacji w programach
finansowanych ze środków UE.

5) Wykonywanie innych zadań zleconych odrębnymi zarządzeniami Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego.

 


Liczba odwiedzin : 2331
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Pazio
Czas wytworzenia: 2015-02-03 10:40:46
Czas publikacji: 2017-12-18 14:33:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak