Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZAKRES KONTROLI
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.  Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatnika składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek
od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli w załączniku

 

Załączniki

Protokol.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 855.8k Format: .PDF Pobierz

Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-05-26 12:34:12
Czas publikacji: 2011-05-26 12:34:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak