Kontrola sprawdzająca materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział Grodzisk Mazowiecki 

 

Kontrola sprawdzająca materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział Grodzisk Mazowiecki 

Informacja o kontroli

Niniejszym informuję, iż dzałając na podstawie art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, póz. 673 z późn. zm.) zarządzam w dniu 29 maja 2009 r. kontrolę sprawdzającą materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział Grodzisk Mazowiecki.

Pełna treść dokumentacji kontroli w załącznikach

 

Załączniki

Informacja.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 97.92k Format: .PDF Pobierz

Notatka_pokontrolna.PDF

Data: Brak danych Rozmiar: 254.99k Format: .PDF Pobierz

Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-05-26 09:48:50
Czas publikacji: 2011-05-26 09:48:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak