UCHWAŁA NR 721/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2014 - 2017" 

 

 

UCHWAŁA NR 721/2014

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2014 - 2017"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2017" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Załączniki

Uchwala_721.pdf

Data: 2017-09-06 13:19:57 Rozmiar: 419.56k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 665
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chorek
Czas wytworzenia: 2014-05-06 11:49:07
Czas publikacji: 2017-09-06 13:19:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak