Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE NR WPP.670.142.2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
2014-11-21 09:19:54
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.9A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

 
2014-11-06 10:17:28
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.9.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

 
2014-11-06 10:15:23
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.12A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

 
2014-11-06 10:13:20
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.12.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

 
2014-11-06 10:10:57
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10A.2012 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2

 
2014-11-06 10:08:51
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10.2012 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2

 
2014-11-06 10:05:42
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.15A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2014-11-06 10:02:00
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.15.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

 
2014-11-06 08:32:16
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.10A.2014 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ulicy Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2014-10-24 08:22:07