Wydział ds. Informatyki 

 

 

WYDZIAŁ DS. INFORMATYKI

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Piotr Tyniec

Naczelnik

piotr.tyniec@grodzisk.pl

/22/ 463 46 10

/22/ 755 55 34 wew. 113

668 454 378

Robert Golik

Inspektor

robert.golik@grodzisk.pl

22-755-55-34 wew. 185

Rafał Siwik

Podinspektor

rafal.siwik@grodzisk.pl

22-755-55-34 wew. 180

 

Zakres obowiązków :

1) opracowywanie planów rozwoju usług teleinformatycznych wspierających pracę poszczególnych komórek Urzędu;

2) nadzorowanie i koordynowanie wdrażanych projektów teleinformatycznych;

3) administrowanie systemem komputerowym Urzędu:

a) administrowanie serwerami w zakresie systemów operacyjnych i baz danych,

b) utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych i oprogramowania biurowego,

c) nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,

d) instalowanie programów użytkowych na stanowiskach roboczych,

e) nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego.

4) koordynowanie i nadzór nad modyfikacjami systemów aplikacyjnych realizowanych przez firmy zewnętrzne;

5) wdrożenie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego – podpisu elektronicznego;

6) zarządzanie dostępem do Internetu na terenie Urzędu;

7) analiza potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego;

8) nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie;

9) budowa, utrzymanie i rozwój sieci logicznej w Urzędzie;

10) bezpośrednie wsparcie użytkownika (help-desk) w Urzędzie w zakresie:  

a) instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej,

b) udzielania pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym naprawy bieżące,

c) przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania,

d) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11) wdrażanie Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego;

12) kierowanie pracami nad wdrożeniem ogólnodostępnego szerokopasmowego Internetu w Gminie;

13) z ustawy o ochronie informacji niejawnych:

a) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu.

14) z ustawy o dostępie do informacji publicznej:

a) współpraca z Koordynatorem ds. informacji publicznej przy udostępnianiu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,

15) nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego sytemu monitoringu oraz koordynacja działań w zakresie jego rozbudowy.

 


Liczba odwiedzin : 3030
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Tyniec
Czas wytworzenia: 2008-04-28 10:21:51
Czas publikacji: 2019-01-15 13:59:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak