Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu 

 

 

Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu:

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

 

Telefon stacjonarny i komórkowy

Adam Nagat

Naczelnik

e-mail: adam.nagat@grodzisk.pl

/22/ 463 46 20

/22/ 755 55 34 wew. 125

602 212 493

Jolanta Hajduk

Główny Specjalista

e-mail: jolanta.hajduk@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 250

Anita Rusin-Paterek

Główny Specjalista

e-mail: anita.rusin@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 250

Ewelina Piekarczyk

Główny Specjalista

e-mail: ewelina.piekarczyk@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 250

 

Zakres obowzków:

1) z ustawy Prawo zamówień publicznych :

 

a) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,

 

b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania jego wartości,

 

c) przygotowywanie dokumentów przetargowych dla wszystkich zamówień
o wartości powyżej 30 000 euro, realizowanych w Urzędzie, za wyjątkiem dokumentów z pkt. b.,

 

d) udział w komisjach przetargowych,

 

e) prowadzenie rejestru i zbioru umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 

f) zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą prawo zamówień publicznych,

 

g) obsługa procesowa postępowań odwoławczych,

 

h) współpraca i doradztwo jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,

 

i) udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówień publicznych komórkom organizacyjnym Urzędu, a także osobom trzecim,

 

j) coroczna analiza wyników przetargów, prowadzonych w Urzędzie,

 

k) sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych dla Urzędu poprzez określanie rocznej wartości dostaw, usług i robót budowlanych tego samego rodzaju,

 

l) informowanie i składanie wymaganych dokumentów do Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie postępowań przetargowych w zakresie, wynikającym, z ustawy,

 

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 euro,

 

3) opracowanie ramowych dokumentów dotyczących postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych w Urzędzie,

 

4) obsługa jednostek kontrolujących w zakresie zamówień publicznych,

 

5) zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu w celu zapewnienia jego bieżącej działalności, za wyjątkiem urządzeń informatycznych i oprogramowania,

 

6) prowadzenie składu podręcznego materiałów Urzędu, w tym ich ewidencja ilościowa,

 

7) zapewnienie obsługi transportowej,

8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie zamówień publicznych.

 


Liczba odwiedzin : 3786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Nagat
Czas wytworzenia: 2008-04-04 13:04:35
Czas publikacji: 2018-07-02 09:34:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak