Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY pod nazwą: "Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę dla inwestycji pod nazwą: "Modernizacja biologicznej oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim"

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY pod nazwą: "Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę dla inwestycji pod nazwą: "Modernizacja biologicznej oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim"
2007-02-16 12:36:00
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY pod nazwą "Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót stanowiących realizację następującej dokumentacji: "Modernizacja istniejącej komory WKF na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim - ETAP II".

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY pod nazwą "Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót stanowiących realizację następującej dokumentacji: "Modernizacja istniejącej komory WKF na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim - ETAP II".
2007-02-16 12:31:30
Informaxja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych"

Informaxja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych"
2006-12-21 14:30:48
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bairda

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bairda
2006-12-21 14:25:38
OGŁOSZENIE NA WYKONANIE ZMIAN W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE NA WYKONANIE ZMIAN W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2006-12-21 14:06:40
TREŚĆ ZAPYTAŃ PRZETARGOWYCH WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO. Dotyczy "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych" realizowana w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Maz." Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007

TREŚĆ ZAPYTAŃ PRZETARGOWYCH WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO. Dotyczy "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych" realizowana w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Maz." Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007
2006-11-28 10:18:55
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu przeciwpożarowego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu przeciwpożarowego
2006-11-22 15:40:55
INFORMACJA O II PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych" realizowana w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim"

INFORMACJA O II PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych" realizowana w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim"
2006-11-21 13:11:08
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu przeciwpożarowego

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu przeciwpożarowego
2006-11-15 14:15:52
Odpowiedź na pytanie zawarte w przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź na pytanie zawarte w przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2006-11-09 13:46:05