Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu 2015

2016-05-06 13:45:23
Opinia RIO z I półrocze 2015 roku

2015-09-21 11:59:20
Opinia RIO sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

 
2015-04-24 12:40:57
UCHWAŁA Nr 4.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 
2015-03-12 10:46:02
UCHWAŁA Nr Wa.352.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2015-2024

 
2014-12-16 12:21:17
UCHWAŁA Nr Wa.353.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku dotycząca: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 
2014-12-16 12:17:44