Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola przeprowadzona przez MWIOŚ w dniu 01.12.2011

 
2014-11-21 13:27:54
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 13.07.2011

 
2014-11-21 13:23:30
Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 23-29 marca 2011 r.

 
2013-05-14 14:03:45
Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 17-19.10.2011r. (2)

 
2013-05-14 13:50:38
Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 17-19.10.2011r. (1)

 
2013-05-14 13:40:11
Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25.11.2011r.

 
2013-05-14 13:26:57
Kontrola ogólna archiwum Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

 
2012-01-25 11:26:30
Kontrola w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli dotycząca zadań z zakresu ochrony p-poż.

 
2012-01-25 11:15:09
Deklaracja Zamknięcia dla Projektu Funduszu Spójności Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim

 
2011-12-29 15:28:02
Kontrola dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego", etap I- Tereny zielone i zabytki miasta", zakończone do dnia ogłoszenia listy rankingowej

 
2011-12-13 14:44:36