Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 14-17 lutego 2012 r.

 
2014-12-15 13:24:33
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 17 - 19 września 2012 r.

 
2014-12-15 13:15:14
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Budżetu i Finansów

 
2014-12-12 09:57:27
Kontrola przeprowadzona przez Departament Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli

 
2014-12-12 09:51:09
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego

 
2014-11-21 12:55:17
Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzona w dniach od 28 sierpnia 2012 roku do 3 września 2012 roku

 
2013-05-21 15:28:08
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 
2013-05-13 11:59:40
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego

 
2012-11-20 09:42:48
Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów

 
2012-09-25 12:53:14
Kontrolę prawidłowości realizacji umowy Nr 138/OR-BP-I.D.2011 z dnia 14 lipca 2011 r. na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego

 
2012-07-02 11:24:37