Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZP.20/2012/ZDS

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYBurmistrz Grodziska Mazowieckiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, pow. Grodziski, ul. Kościuszki 32A tel/faks (0-22) 755-23-76 informuje, iż ·w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na Przygotowywanie opracowań tematycznych, w tym prezentacji (Microsoft PowerPoint) lub zestawień danych i wykresów w programie Excel, na potrzeby Sekretarza Gminy i Urzędu Miejskiego  dokonano wyboru oferty Pani Bogumiły Siedleckiej, ul. Jeża 9; 05-807 Podkowa Leśna za cenę 98,40 zł brutto za jedno opracowanie.

Niniejsza oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jest to oferta z najniższą ceną.

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert.

 

dnia. 17. 08.2012 r                                                            Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 

 

2012-08-17 11:10:00
Przygotowywanie opracowań tematycznych, w tym prezentacji (Microsoft PowerPoint) lub zestawień danych i wykresów w programie Excel, na potrzeby Sekretarza Gminy i Urzędu Miejskie

 
2012-08-03 14:20:56