Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.3.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

 
2013-11-15 09:05:17
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.3A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

 
2013-11-15 08:41:12
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.1.2011 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2013-11-08 09:12:31
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.1A.2011 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2013-11-08 09:05:34
OBWIESZCZENIE NR WPP.7321.37.2010 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

 
2013-11-08 08:58:34
OBWIESZCZENIE NR WPP.7321.37A.2010 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

 
2013-11-08 08:53:03
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.16A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po wschodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwał: Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kozery Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Nr 46/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska Gmina Grodzisk Mazowiecki

 
2013-10-24 11:22:37
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.16.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po wschodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki i uchylenia uchwał: Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kozery Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Nr 46/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Grodziska Gmina Grodzisk Mazowiecki

 
2013-10-24 11:20:10
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.15A.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2013-10-24 11:17:57
OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.15.2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
2013-10-24 11:15:45