Zapraszenie do składania ofert 

 

  

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

zaprasza do składania ofert na wynajem 4 lokali mieszkalnych położonych w Grodzisku Mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki najmie 4. lokale mieszkalne dwupokojowe z kuchnią, każdy o powierzchni użytkowej ok. 40-45m2, w budynku adaptowanym na cele mieszkaniowe lub w nowo wybudowanym, wykończonym o minimalnym standardzie:

- biały montaż; - podłogi, posadzki; - drzwi wewnętrzne;

Termin najmu od 1 marca 2013r.

Preferowane są samodzielne lokale mieszkalne usytuowane w budynku wielorodzinnym. Gmina zainteresowana jest najmem lokali od osoby fizycznej, prawnej lub dewelopera.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko oferenta, adres, telefon, w przypadku osoby prawnej – nazwą firmy, osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, aktualny odpis z rejestru sądowego – KRS,

b) specyfikację proponowanych do wynajmu lokali mieszkalnych, adres lokali, położenie lokali, struktura lokali, powierzchnia użytkowa, wyposażenie, standard i wykończenie,

c) projekt umowy najmu wraz z wysokością czynszu miesięcznego wynajmu lokali,

d) termin zawarcia umowy najmu lokalu oraz wydania lokalu najemcy,

e) data sporządzenia oferty,

f) podpis oferenta.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Wynajem lokali mieszkalnych – Gmina Grodzisk Mazowiecki” należy składać do 31 stycznia 2013r. na adres Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek-piątek – 8.00 – 16.00).

Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej postępowania ofertowego w dniu 5 lutego 2013r. o godz. 10.00 na małej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Gmina zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wyniki postępowania ofertowego zatwierdzonego przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie listy oferentów na okres 7 dni na stronie internetowej www.grodzisk.pl ; www.grodzisk.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Informacje dotyczące postępowania ofertowego udzielane są w godzinach 9.00 – 14.00 pod numerem tel. 22 463 46 28.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

najem_4_likali_mieszkalnych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2012-10-30 15:08:04
Czas publikacji: 2012-10-30 15:08:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak