Wybór Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 

Wybór Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki Wyciąg z Protokółu nr I/03

Sesji  Rady Miejskiej

w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2002 roku

 

Sesja Rady Miejskiej , odbyła swoje posiedzenie  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a w dniu 15 listopada 2002 roku. W obradach Rady udział wzięło 21 radnych , co przy 21 osobowym składzie Rady stanowi quorum i upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

·         W porządku obrad Sesji Rady Miejskiej było m.in. złożenie ślubowania przez Burmistrza.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim p. Ewa Daniłowska wręczyła Grzegorzowi Benedykcińskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Grzegorz Benedykciński zgodnie a art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) złożył ślubowanie:

 

„Obejmując urząd Burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”

Zaswiadczenie o wyborze na Burmistrza
 


Liczba odwiedzin : 940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-07-23 10:03:39
Czas publikacji: 2003-07-23 10:00:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak