Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

 
 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

 

 

 

/22/  463-46-52

/22/ 755 55 34 wew. 164

 

 Zakres obowiązków:

 

1) z ustawy o ochronie informacji niejawnych:

 

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 

b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych we współpracy z administratorem systemu informatycznego,

 

c) nadzorowanie przestrzegania  instrukcji przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” ( zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego);

 

d) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków Urzędu,

 

e) organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 

f) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

 

g) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego, 

 

h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

 

i) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Liczba odwiedzin : 1732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kania
Czas wytworzenia: 2008-04-04 11:22:52
Czas publikacji: 2018-09-17 09:41:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak