Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZP.271.63.12

                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)  zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych  w ramach realizacji projektu  pn. Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w  strefach przemysłowych w gminie Grodzisk Mazowiecki, wybrano  ofertę    Firmy: Pracownia Usług Reklamowych TEWA, ul. Małopolska 10; 25-341 Kielce za cenę 12 966,29 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

 

W ww. postępowaniu złożono ważne oferty:

1. DOUBLE-SYSTEM S.C., ul. Piotra Skargi 60/8; 03-516 Warszawa za cenę 14 250,00 zł brutto. Oferta otrzymała 91 pkt.

2. Afra S.C. B. Szczygieł, R. Wachowicz, ul. Wojciechowska 9; 20-704 Lublin za cenę 14 576,68 zł brutto. Oferta otrzymała 89 pkt.

3.WIBLASK Sp.z o.o., ul. Tarnowska 48; 33-170 Tuchów za cenę 13 987,50 zł brutto. Oferta otrzymała 93 pkt.

4..BUTTERFLY Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8/1; 71-662  Szczecin za cenę 13 102,43 zł brutto.  Oferta otrzymała 99 pkt.

5.MOHO Sp.z o.o., ul. Czereśniowa 47; 02-457 Warszawa za cenę 16 850,00 zł brutto. Oferta otrzymała 77 pkt.

6.Velturi Media S.C. Aleksandra Rok, Jarosław Berdyczowski, ul. Morsztynowska 1/3; 31-029 Kraków za cenę 16 307,61 zł brutto. Oferta otrzymała 80 pkt.

7.Agencja Reklamowa TERAZ, ul. Piękna 13 lok. 208; 85-303 Bydgoszcz za cenę 19 827,60 zł brutto. Oferta otrzymała 65 pkt.

8.Pracownia Usług Reklamowych TEWA, ul. Małopolska 10; 25-341 Kielce za cenę 12 966,29 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

9.„Dinx” L. Misztela Sp. J., ul. Polna 15; 97-350 Gorzkowice za cenę 13 470,00 zł brutto. Oferta otrzymała 96 pkt.

10.Media Consulting Agency Irina Chicherina, ul. Słotna 5; 53-023 Wrocław za cenę 15 242,78 zł brutto. Oferta otrzymała 85 pkt.

11.Partner Premium Salata Sp. J., ul. Graniczna 46; 09-407 Płock za cenę 16 069,95 zł brutto. Oferta otrzymała 81 pkt.

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94. ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Grodzisk Maz., dn. 07. 08.2012r                                   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego                                                                                  

 

2012-08-07 14:20:40
Ogłoszenie o zamówieniu

 
2012-07-20 14:56:17