ZARZĄDZENIE NR 299/2013 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wydanie IX 

 

  

ZARZĄDZENIE NR 299/2013

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wydanie IX

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmn.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dostosowania dokumentów Systemu Zarządzania Jakością do struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz do obowiązujących przepisów prawa wprowadzam do praktyki Urzędu Miejskiego IX wydanie Księgi Jakości wraz z procedurami, opisanymi w kartach procedur, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z Księgą Jakości, kartami procedur oraz zasadami przechowywania dokumentów ISO zgodnie z odnośnymi procedurami.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego, objętym Systemem Zarządzania Jakością.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński 

 

 

Załączniki

PS_06.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 75.5k Format: .doc Pobierz

PS_02.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 111k Format: .doc Pobierz

PW_05.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 118k Format: .doc Pobierz

PW_04.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz

PW_03.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 92.5k Format: .doc Pobierz

PW_02.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

PS_05.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

PS_04.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 435.5k Format: .doc Pobierz

PS_03.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 219k Format: .doc Pobierz

PS_01.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 76.5k Format: .doc Pobierz

PW_01.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

PG_05.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 87.5k Format: .doc Pobierz

PG_04.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 138k Format: .doc Pobierz

PG_03.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

PG_02.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 139k Format: .doc Pobierz

PG_01.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 100k Format: .doc Pobierz

Karta_zmian_procedur_-_2013r.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

KSIEGA_JAKOSCI_wyd._IX_sierpnien_2013.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 1.88M Format: .doc Pobierz

ZARZADZENIE_NR__299.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.6k Format: .pdf Pobierz

PW_06.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 104.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 411
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2013-09-20 14:23:55
Czas publikacji: 2013-09-20 14:23:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak